Terapiformer

Vores liv består af mange historier, de dominerende bliver identitetsskabende.


               Vores relationer er med til at definere os som mennesker, nogle bliver fastlåst.Individuel terapi

Parterapi

I parterapien er jeres relation i centrum.

Som terapeut tager jeg ikke side og arbejder ud fra at I kommer til at forstå hinandens verdner og forståelser af disse, så der skabes mulighed for at møde hinanden på en anden forståelsesplatform.

Er du træt af “gamle historier” om dig?

Kender du følelsen af at der er historier om dig der ”hænger fast”?

Er du begrænset af historier, der er gået hen og blevet din identitet?

Historier du har om dig selv eller andre har om dig?

Det kan fx være at man i bestemte relationer føler sig forkert, eller andre har et fastlåst billede af dig: “Jamen du er jo også sådan en der…”, eller: ”Jeg er jo også sådan en der…”

Og kan du genkende det, at dine reaktioner sammen med bestemte personer, ikke er som du gerne ville have? “Hvorfor kommer jeg altid til at reagere sådan når jeg er sammen med min bror?”

Hvorfor reagerer andre personer på dig som de gør? Hvad er der på spil i dine relationer?

Og hvad betyder omverdenen og normkulturen for dine valg og dine udfordringer i livet?


Vores liv består af mange historier, de dominerende bliver identitetsskabende.

Jeg kan hjælpe dig med at vi sammen får klarlagt andre unikke historier i dit liv, dine værdier bliver synlige for dig selv og du får mulighed for at gå en anden vej, reagere anderledes og tage nye valg baseret på de skjulte men unikke og positive historier, der også er i dit liv, og som måske lige nu er skjult for dig.

 

Sammen kigger vi hele vejen rundt og får forståelse for hvad dine gamle mønstre betyder og hvordan du kan skifte dem ud med nye positive livsmønstre som bringer dig videre.

Familieterapi

Familieterapien tager også udgangspunkt i relationerne imellem jer. Der er ikke nogen skyld eller skam - men fokus på hvilke møstre der er imellem jer, hvad der kan brydes så I kan få nye handlemuligheder og derigennem mulighed for udvikling.


Jeg har stor erfaring indenfor sammenbragte familier, som kan give udfordringer. Vi lever selv i en sammenbragt familie og jeg kan give konkrete værktøjer til, hvordan man skaber en fælles platform at leve i og på, som familie.

Ligesom jeg har mange års erfaring i at hjælpe forældre til at tackle de udfordringer man kan komme til at stå i med sine børn.

Der kan være samtaler med de enkelte i familien og med hele familien afhængigt af hvad problematikken peger på.

Angstbehandling

Angst er et stigende problem for både børn og voksne. Jeg har en kognitiv tilgang til angstbehandling - hvilket betyder at du får konkrete værktøjer til at kunne leve med angsten. Jeg har selv lidt af angst hele vejen igennem min barndom og ungdom, men gennem konkrete værktøjer er det ikke noget, der invaliderer mit liv længere.

Angst kan nemlig være invaliderende både for den der har det og de nære relationer. Jeg er uddannet og certificeret indenfor Cool Kids, som er anerkendt angstbehandling. Jeg giver også familien konkrete værktøjer til at deale med angsten når den invaderer dit barn eller nære relation.