Psykoterapi med dig i centrum

Medlem af Dansk PsykoterapiforeningSystemisk og Narrativ psykoterapi


Systemisk terapi i praksis

Dine udfordringer er ikke opstået alene i dig, de er opstået i et socialt og kulturelt samspil. Vi befinder os i systemer bestående af os selv og andre mennesker. Det være sig familien, arbejdspladsen, skolen eller parforholdet. I disse systemer opstår mønstre, mønstre der bliver vanskeligere og vanskeligere at bryde. De bliver bekræftet af os selv og andre, via adfærd og kommunikation. Tit er disse mønstre skjult for os selv, men kan medvirke til at vi er triste, føler os misforstået, udsat eller angste.

I systemisk terapi kigger vi hele vejen rundt og for forståelse for hvad dine gamle mønstre er, hvad de betyder i dit liv og hvordan du kan skifte dem ud med nye positive livsmønstre som åbner op for dit liv og bringer dig videre.


Narrativ terapi i praksis:

Gennem en dyb og grundig kortlægning af din problemstilling, klarlægger vi sammen, hvornår det fylder, i hvilke relationer det optræder især, og hvilken effekt problemstillingen har på dit liv og - hvordan du har det med den effekt det har på dit liv.

Ud fra dette klarlægger vi sammen- andre unikke historier i dit liv, dine værdier bliver synlige for dig selv og du får mulighed for at gå en anden vej, reagere anderledes og tage nye valg baseret på de skjulte, men unikke og positive historier, der også er i dit liv, og som måske lige nu er skjult for dig.


Ring gerne for en uforpligtende snak, hvor du kan afgøre om det er sammen med mig du vil søge nye veje og udvikle forholdet til dig selv og andre: 20435030

Om Tacha

Jeg har over 20 års erfaring indenfor det systemiske og narrative gennem en baggrund som coach, vejleder, supervisor, familieterapeaut og konsulent.Jeg er 53 år og har coachet og ydet terapi i de sidste 15 år.

Deruover har jeg Systemisk-consult som er en konsulentvirksomhed der arbejder med efteruddannelse af lærere og pædagoger og sårbare børn og udfordrede klasser - primært indenfor inklusion.

Terapi

Jeg tilbyder forskellige former for terapi, for dem alle gælder respekt for dine/jeres oplevelser og at vi sammen finder veje til nye forståelser og derigennem mulighed for forandring

Individuel terapi

Parterapi

Familieterapi

Terapiformer

Herunder kan du se lidt ommkring de terapiformer jeg tilbyder. Nogle gange kan det være en god ide at kombinere nogle af dem.

Individuel terapi

Jeg tager både børn, unge og voksne i terapiforløb

Nogle af emnerne kunne være:

 • Angst
 • Selvværd
 • Depression
 • Sorg
 • Tristhed
 • Traumer

Parterapi

Har I udfordringer i parforholdet:

 • Svært ved at forstå hinanden
 • Svært ved kommunikationen
 • Er der sårbarhed eller sårethed
 • Ønsker I at udvikle jeres forhold

Så kan jeg hjælpe jer med at finde større forståelse for hinanden og jer selv, som derigennem kan skabe udvikling


Familieterapi

Familien er et system, hvor alles handlinger og adfærd påvirker hinanden. Derfor kan det være afgørende at familien sammen er nysgerrige på sammenhænge på familiemønstre og enkeltes adfærd og handlinger.

Jeg arbejder med:

 • Familier til familiemedlemmer der af den ene eller anden grund er bekymring omkring
 • Sammenbragte familier
 • Konfliktfyldte familier

Systemisk-psykoterapi